top of page
Modern Architecture

Konsulten Göthes Industribeslag

Kompetens ger trygghet och självförtroende. Målet med Göthes Industribeslag som konsult är ett tvåvägs givande och tagande av branschkompetens. Vi ser det som att Göthes Industribeslag är navet i vår och våra affärspartners stora bank av kunskaper. Allt för att skapa ännu större mervärde för alla. Vi har valt att kalla detta för Göthes Academy. 

Delad kunskap är dubbel kunskap

Vi anordnar ofta utbildningsträffar som syftar till att dela med sig av företagets egna och dess leverantörers specialistkompetens. Träffar där man förenar nytta med nöje och låter den gemensamma samvaron spela central roll. 

Mer än 160 års erfarenhet av Lås & Beslag

Erfarenhets- & kunskapsutbyte i Göthes Academy

På Göthes Industribeslag nöjer vi oss inte med att erbjuda bra produkter till konkurrenskraftiga priser. Regelbundet håller vi utbildningar och seminarier för att sprida den senaste kunskapen till kunderna. 

Göthes Academy är samlingsnamnet på det gemensamma erfarenhets- och kunskapsutbyte som vi skapat tillsammans med leverantörer och kunder. En mötesarena för hårdnackad kunskap möts av visioner och möjligheter. 

Syftet med Göthes Academy är att sprida kunskaper och färdigheter till företagets affärspartners. Det handlar om att utveckla mervärden baserade på gemensamt erfarenhetsutbyte, utbildning och förtroende - samt mötas under trevliga former. 

Vi anordnar workshops runt om i landet, även på plats hos kund. Till det läggs studiebesök såväl inom Sverige som utomlands för att titta närmare på producenter, utveckling och teknik. Sammantaget är detta ett led i det mervärde vi vill erbjuda dig som partner till oss. 

Team Göthes Industribeslag

Som kund till Göthes Industribeslag är du en del av Göthes Industribeslag. Våra medarbetare, lager och kunskapsbank är en del av dina egna resurser. Tillsammans skapar vi ett vinnande lag. 

Affärer görs alltid mellan människor. Ska man spela i samma lag måste man känna förtroende och respekt för varandra. Därför lägger vi stor vikt vid långsiktiga relationer, pålitlighet och fair play. 

Order & Kundservice

Vill du snabbt komma i kontakt med oss och beställa varor går det utmärkt att utnyttja vår order- & kundservicetelefon, Här finns vi alltid  tillgängliga under arbetstid med teknisk support. Se kontakter eller skicka din order/förfrågan till oss på order@gothes.se

Ring vår Order & Kundservice

bottom of page