Försäljnings- och leveransvillkor

Inledning

Dessa villkor skall tillämpas i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse.

Leveransbestämmelser

Om inte andra leveransbestämmelser särskilt avtalats, tillämpas Allmänna Leveransbestämmelser NL 17, samt Tekniska leveransbestämmelser Lås och beslag NTLB 11

Leveransvillkor

Verklig fraktkostnad debiteras alltid separat för order som läggs efter kl. 10.00 och ska skickas samma dag.

Leveranssätt

Leverans sker regelmässigt med DB Schenker eller Postens Företagspaket/Pallett.

Returvillkor

Köparen äger rätt att efter säljarens godkännande returnera beställd fullgod lagervara i obruten och oskadad förpackning. Anskaffade varor kan ej returneras om ej annat avtalas. Kreditering sker därvid efter fakturerat pris med avdrag av 20%, dock minst 50 kr.

Reklamationer

Vid eventuella reklamationer skall dessa, och åtgärder kring de samma, alltid godkännas av Göthes Industribeslag AB innan de utförs.

Här kan du ladda ner reklamationsblanketten i PDF-format (högerklicka och välj Spara som...). För att kunna läsa filen måste du ha Adobe Acrobat installerat på din dator. Här kan du ladda ner Adobe Acrobat (extern länk).

När du fyllt i blanketten kan du antingen skriva ut den och skicka den till oss via post eller e-posta blanketten med hjälp av den gröna knapp som finns i övre högra hörnet på blanketten.

Emballage

Vid palleveranser debiteras aktuell pallavgift för godkända pallar om kunden till Göthes Industribeslag ej angett sitt pallregistreringsnummer. För halvpallar, pallboxar, papprör eller dylikt debiteras verklig kostnad. Eventuella emballagereturer mottages endast efter överenskommelse.

Miljö

Göthes Industribeslag AB är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar, samt att vi arbetar i enlighet med miljöstandard ISO 14001:2004.

Betalningsvillkor

30 dagar från fakturadatum netto, dröjsmålsränta debiteras med 8 % över gällande referensränta vid försenad betalning. Förseningsavgift om 450 kronor per faktura debiteras enligt lag om ersättning för inkassokostnader mm.

Priser

Samtliga priser är noterade i SEK och exkl. moms. Leveransdagens pris och villkor gäller för varje enskilt leveranstillfälle. Göthes Industribeslag AB förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle revidera avtalade priser, för den händelse att priser och andra kostnader förändras utanför Göthes Industribeslag ABs kontroll. Exempel på detta kan vara materialbrist, ökade råvarupriser eller av samhället pålagda avgifter.

Valutaklausul

För priser vilka är baserade på andra valutor än den svenska kronan, förbehåller sig Göthes Industribeslag AB rätten till valutajustering vid exceptionella förändringar av valutakursen.

Garantivillkor

Garantiutfästelser, utöver vad som återfinns i de överenskomna leveransbestämmelseinnehållen, tillämpas ej. Vidare lämnar vi garantier enligt våra leverantörers villkor. Ansvar för fel regleras enligt leveransbestämmelsernas innehåll, dvs. samma villkor som Göthes Industribeslag AB generellt tillämpar i svensk marknad.

Övrigt

Kundunika produkter lagerläggs endast mot uttagsgaranti. 

Ansvar

Göthes Industribeslag AB är ansvarsförsäkrade i Länsförsäkringar.

Konfidentiellt

Avtalade priser behandlas konfidentiellt mellan partnerna. 

HUVUDKONTOR FALUN
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

FSG GÖTEBORG

Britta Sahlgrens g. 1
421 31 Västra Frölunda

FSG & LAGER STOCKHOLM

Elektravägen  31
126 30 Hägersten

FSG MALMÖ

Kosterögatan9
211 24 Malmö

FSG HUSKVARNA

Esbjörnarp 10
561 92 Huskvarna

ÖPPETTIDER

Vardagar 7.30-16.30

Lunchstängt 12:00-13:00

 ©  2018 Göthes Industribeslag AB

  • Pinterest - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

Ring vår Order & Kundservice

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER