top of page
Modern Architecture

Försäljnings- och leveransvillkor

Inledning

Dessa villkor skall tillämpas i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse.

Leveransbestämmelser

Om inte andra leveransbestämmelser särskilt avtalats, tillämpas Allmänna Leveransbestämmelser NL 17, samt Tekniska leveransbestämmelser Lås och beslag NTLB 11

Leveransvillkor

Verklig fraktkostnad debiteras alltid separat för order som läggs efter kl. 10.00 och ska skickas samma dag.

Leveranssätt

Leverans sker regelmässigt med DB Schenker, DHL eller Postens Företagspaket/Pallett.

Returvillkor

Köparen äger rätt att efter säljarens godkännande returnera beställd fullgod

lagervara i obruten och oskadad förpackning. Anskaffade varor kan ej returneras om

ej annat avtalas. Innan retur skall alltid returorder skapas via gothes.se

Här kan ni ladda ner instruktion och villkor för returer. Reklamation/returvillkor

Reklamationer

Vid eventuella reklamationer skall dessa, och åtgärder kring de samma, alltid

godkännas av Göthes Industribeslag AB innan de utförs.

Vid produktreklamation skall alltid reklamationsärende skapas via gothes.se 

Här kan ni ladda ner instruktion och villkor reklamation. Reklamation/returvillkor

Emballage

Vid palleveranser debiteras aktuell pallavgift för godkända pallar om kunden till Göthes Industribeslag ej angett sitt pallregistreringsnummer. För halvpallar, pallboxar, papprör eller dylikt debiteras verklig kostnad. Eventuella emballagereturer mottages endast efter överenskommelse.

Miljö

Göthes Industribeslag AB är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar, samt att vi arbetar i enlighet med miljöstandard ISO 14001:2004.

Betalningsvillkor

30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med 8 % över gällande referensränta vid försenad betalning. Förseningsavgift om 450 kronor per faktura debiteras enligt lag om ersättning för inkassokostnader mm.

Priser

Om ej annat avtalats, är samtliga priser noterade i SEK och exkl. moms.

Leveransdagens pris och villkor gäller för varje enskilt leveranstillfälle.

Göthes Industribeslag AB förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle revidera de avtalade priserna med reservation för oförutsedda kostnadsförändringar från våra producenter, eller andra orsaker som Göthes Industribeslag AB ej kan påverka. Vid sådan prisjustering under avtalsperioden, kommer Göthes Industribeslag AB att prisavisera senast 2 månader innan, samt tillhandahålla nya priser 1 månad innan nytt avtalsdatum.

Valutaklausul

För priser vilka är baserade på andra valutor än den svenska kronan, förbehåller sig Göthes Industribeslag AB rätten till valutajustering vid större förändringar av valutakursen.

Garantivillkor

Garantiutfästelser, utöver vad som återfinns i de överenskomna leveransbestämmelseinnehållen, tillämpas ej. Vidare lämnar vi garantier enligt våra leverantörers villkor. Ansvar för fel regleras enligt leveransbestämmelsernas innehåll, dvs. samma villkor som Göthes Industribeslag AB generellt tillämpar på svensk marknad.

Övrigt

Kundunika produkter lagerläggs endast mot uttagsgaranti. 

Ansvar

Göthes Industribeslag AB är ansvarsförsäkrade i Länsförsäkringar.

Konfidentiellt

Avtalade priser behandlas konfidentiellt mellan partnerna. 

Ring vår Order & Kundservice

bottom of page