Kvalitets- och miljöpolicy

Göthes Industribeslag ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Det är vårt ansvar att som företag se till att vårt arbete genomförs i god samverkan internt, med leverantörer och kunder. Största möjliga hänsyn tas till miljön och för en hållbar framtid. Vi gör detta genom att: 

Göthes Industribeslag AB marknadsför och distribuerar kvalitetsvaror till industri, byggnation, offentlig förvaltning och OEM-marknaden i Sverige. Vi ska arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt som leder till ständiga miljö- och kvalitetsförbättringar. 

Våra kunder ska uppleva att värdet av våra produkter och tjänster alltid skall överstiga det förväntade, faktiska eller ekonomiska värdet i ett eller annat avseende. Vi ska arbeta med kvalitet, miljö och etik så att varje part av vår distributionskedja blir en god referens. 

Vår miljö ska få de bästa förutsättningarna med vår verksamhet genom att vi ska minska vår miljöbelastning och förebygga föroreningar i vår natur.  Vi ska förebygga uppkomst och spridning av föroreningar samt öka medarbetarnas kunskap inom kvalitets- och miljöområdet.

Våra anställda och andra som berörs av vår arbetsmiljö ska få de bästa förutsättningarna att utöva sin kreativa förmåga och rättigheten till att må bra på jobbet. 

Detta gör vi genom att arbeta med att förebygga skada och ohälsa under arbetstid samt ger våra anställda en möjlighet att själva vara med och påverka sin arbetsmiljö.

Vi ska identifiera, följa och helst överträffa samtliga lagar och andra krav som gäller för vår verksamhet samt hålla oss uppdaterade på branschspecifika föreskrifter. 

Vi utvärderar kontinuerligt vår policy och våra mål för att möjliggöra en ständig förbättring av vår verksamhet. 

Vår policy ska kommuniceras och förstås av alla i vår verksamhet och den är tillgänglig för vem som helst som är intresserad av den. 

HUVUDKONTOR FALUN
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

FSG GÖTEBORG

Britta Sahlgrens g. 1
421 31 Västra Frölunda

FSG & LAGER STOCKHOLM

Elektravägen  31
126 30 Hägersten

FSG MALMÖ

Kosterögatan9
211 24 Malmö

FSG HUSKVARNA

Esbjörnarp 10
561 92 Huskvarna

ÖPPETTIDER

Vardagar 7.30-16.30

Lunchstängt 12:00-13:00

 ©  2018 Göthes Industribeslag AB

  • Pinterest - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

Ring vår Order & Kundservice

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER