top of page

Affärsfilosofi

Vi säljer en funktion inte en produkt

Som kund är du en del av oss. Vår personal är din. Vårt lager är ditt, och det innehåller allt du behöver i ett brett och djupt sortiment.

Spelupplägg

Vårt mål är att vara tillverkningsindustrins bästa leverantör av dörr- och fönsterbeslag, mekaniska- och elektriska lås, dörrstyrning och passersystem. Samtidigt kan vi komplettera ditt behov av skärande- och hållande verktyg, handverktyg, slipmaterial samt fästelement. Och vi har en komplett lås- och larmavdelning för alla dina behov.

Matchtaktik

Vi satsar på kvalitet i allt. Det ser du inte minst på våra agenturer. Men vi prioriterar speciellt snabba och säkra leveranser.

Träning

Vi har en unik kompetens med många års tradition i branschen. Samtidigt gör vi allt för att förnya oss. Vi vill till exempel inbjuda dig att, tillsammans med oss och med modern informationsteknologi, utveckla - och rationalisera - dina materialadministrativa rutiner och skapa kostnadseffektiva mervärdessystem.

Laget

Datorer i all ära, men vi vill ändå sätta människan i centrum. Det är då vi kan hitta nya innovativa lösningar som för oss alla framåt.

Välkommen till elitserien!

Nycklar till framgång

Kunskap

Medarbetarna vid Göthes Industribeslag AB har alla gedigen bransch- och produktkunskap.


Enkelhet

Hos Göthes Industribeslag är det raka och effektiva kommunikationsvägar som gäller: En kontaktman - en leverantör - en leverans - en faktura.


Närhet

På Göthes Industribeslag har vi 10 000-tals artiklar i lager med hög servicegrad och distribution över hela landet. Din personliga kontaktman ger dig närservice och närkompetens.


Effektivitet

Välutvecklade inköps- och distributionsrutiner ger en effektiv materialadministration.


Leveranssäkerhet

På Göthes pratar vi om ankomsttid - inte leveranstid.


24-7-365 service och tillgänglighet hos Göthes Industribeslag

Via telefon, fax samt vår utvecklade och mervärdesanpassade webbshop.


Lagerservice

Hos oss hittar du ett sortiment som är både brett och djupt. Göthes Industribeslags lager är behovsanpassat för att garantera hög tillgänglighet och snabba leveranser - lagerservice, brukar vi kalla det.


IT - satsningar

På Göthes Industribeslag tar vi hjälp av ny teknik för att effektivisera administration och kundkommunikation.

Göthes sju hörnstenar

Kunden är kung.

Varje kund ska känna sig unik. Produkten, marknadsnärvaron och en hög tillgänglighet ska få kunden att känna sig exklusiv också med standardprodukter.

Kunden kan lita på oss. Göthes Industribeslag medarbetare ska kunna branschen bättre än alla andra och ge raka, snabba besked.

Världen är vår marknad. Tänk globalt redan från början.

Vi är snabba och flexibla. Tempot är högt, inget ska bli liggande.

Vi sparar pengar åt kunden. Snabba leveranser, korrekt service.

Vi tänker, handlar och svarar enkelt. Hierarkier, stängda dörrar och prestige har ingen plats på Göthes Industribeslag.

Ring vår Order & Kundservice

bottom of page