top of page

Högre krav på att SSF normerna uppdateras


Hög takt på nya samt reviderade standarder från EN ställer högre krav på att SSF normerna uppdateras. EN standard innehåller många klasser/nivåer och för att fastställa vilka klasser/nivåer som motsvarar svenska krav ökar behovet av SSF normer. Områden så som norm för IoT, Cybersäkerhet, Digitala lås samt hemsida och norm för ”Smarta Hem/Fastigheter” följs med stort intresse av arbetsgrupper inom internationella organ så som IEC, ETSI, CEN och ARGE. Även de nordiska försäkringsförbunden är engagerade i SSFs arbete.

SSF portfölj består nu av ca 110 normer. Aktuellt just nu

 • Revidering av SSF130 – Projektering av inbrottslarmanläggning är klart och publicering av ny utgåva pågår.

 • Revidering av SSFN 024 & SSFN 025 Nyckelförvaringsenheter, samt SSF 1066 Fasadnyckelboxar är klart och publicering pågår.

 • SIS beslutat att dra in standarden SS 3880 som handlar om högsäkerhetslås till värdeförvaringsenheter. SS 3880 har ingått som krav i normen SSF 3492 Säkerhetsskåp som används av F-bolag m.fl. SIS TK 172 AG3, SÄPO och tillverkare bad SSF ta fram en norm SSF 3880 för att kravställning i Sverige ska kunna fortsätta som förut. SSF 3880 är klar och ska beslutas i SSF styrelse innan publicering.

 • I samband med ny norm SSF 3880 har även SSF 3492 Säkerhetsskåp reviderats och är nu klar för publicering.

 • Revidering av SSF 1014 Materiel inbrottslarm med målsättningen att få med ny teknik och krav på cybersäkerhet mm är klart. Normen ska nu ut på remiss.

 • Revidering i slutfas av SSF 1090 – SSF 1096, de 7 normerna är viktiga och styr innehåll i SSF 3522 Godkänd Låsenhet samt i SSF 3523 Digital låsenhet. Förslagen presenterades på NAS (Nordiska Försäkringsförbund) möte i Danmark den 1 – 2 december då de används i övriga nordiska länder.

 • Revidering av SSF 200 Inbrottsskydd – Byggnader och lokaler skulle ha startat sommaren 2021 men på grund av bl.a. Covid är starten uppskjuten.

 • Arbetet fortgår med norm för ”Hemlarm” (trådlösa larm för bostad). Arbetet är i första steg koncentrerat till att revidera SSF 140 – Projektering och installation av inbrottslarmanläggning med trådlös förbindning. Målsättning är att även få med utbildningsbevis/kunskapsbevis i normen.

 • Arbete startat med prSSF 1085 Polykarbonat. Normen viktig då den kommer att styra provning och certifiering av bl.a. inkrypningsskydd i SSF 200. Tidigare har polykarbonat testats enligt glasstandard SS-EN 356, detta nu stoppat av provningslabb då man anser att detta är fel. Nytt normförslag kommer att ha SS-EDN 1627 som grund.

 • Revidering av TFF 701 Lås till moped och MC startat. Revidering nödvändig då mycket är ändrat i standarder som ligger till underlag för normen. Bokstavsbeteckningar på klasser i normen kommer att ändras till siffror för att följa övriga normers klassificeringsmodell. Normen byter beteckning till SSF vid revideringen.

 • Revideringar av ett antal SSF normer bl.a. för väggar, galler, dörrar, portar mm ska startas då underliggande EN standarder har reviderats under 2021.

Comments


Ring vår Order & Kundservice

bottom of page