Högre krav på att SSF normerna uppdateras


Hög takt på nya samt reviderade standarder från EN ställer högre krav på att SSF normerna uppdateras. EN standard innehåller många klasser/nivåer och för att fastställa vilka klasser/nivåer som motsvarar svenska krav ökar behovet av SSF normer. Områden så som norm för IoT, Cybersäkerhet, Digitala lås samt hemsida och norm för ”Smarta Hem/Fastigheter” följs med stort intresse av arbetsgrupper inom internationella organ så som IEC, ETSI, CEN och ARGE. Även de nordiska försäkringsförbunden är engagerade i SSFs arbete.

SSF portfölj består nu av ca 110 normer. Aktuellt just nu

 • Revidering av SSF130 – Projektering av inbrottslarmanläggning är klart och publicering av ny utgåva pågår.

 • Revidering av SSFN 024 & SSFN 025 Nyckelförvaringsenheter, samt SSF 1066 Fasadnyckelboxar är klart och publicering pågår.

 • SIS beslutat att dra in standarden SS 3880 som handlar om högsäkerhetslås till värdeförvaringsenheter. SS 3880 har ingått som krav i normen SSF 3492 Säkerhetsskåp som används av F-bolag m.fl. SIS TK 172 AG3, SÄPO och tillverkare bad SSF ta fram en norm SSF 3880 för att kravställning i Sverige ska kunna fortsätta som förut. SSF 3880 är klar och ska beslutas i SSF styrelse innan publicering.

 • I samband med ny norm SSF 3880 har även SSF 3492 Säkerhetsskåp reviderats och är nu klar för publicering.

 • Revidering av SSF 1014 Materiel inbrottslarm med målsättningen att få med ny teknik och krav på cybersäkerhet mm är klart. Normen ska nu ut på remiss.

 • Revidering i slutfas av SSF 1090 – SSF 1096, de 7 normerna är viktiga och styr innehåll i SSF 3522 Godkänd Låsenhet samt i SSF 3523 Digital låsenhet. Förslagen presenterades på NAS (Nordiska Försäkringsförbund) möte i Danmark den 1 – 2 december då de används i övriga nordiska länder.

 • Revidering av SSF 200 Inbrottsskydd – Byggnader och lokaler skulle ha startat sommaren 2021 men på grund av bl.a. Covid är starten uppskjuten.

 • Arbetet fortgår med norm för ”Hemlarm” (trådlösa larm för bostad). Arbetet är i första steg koncentrerat till att revidera SSF 140 – Projektering och installation av inbrottslarmanläggning med trådlös förbindning. Målsättning är att även få med utbildningsbevis/kunskapsbevis i normen.

 • Arbete startat med prSSF 1085 Polykarbonat. Normen viktig då den kommer att styra provning och certifiering av bl.a. inkrypningsskydd i SSF 200. Tidigare har polykarbonat testats enligt glasstandard SS-EN 356, detta nu stoppat av provningslabb då man anser att detta är fel. Nytt normförslag kommer att ha SS-EDN 1627 som grund.

 • Revidering av TFF 701 Lås till moped och MC startat. Revidering nödvändig då mycket är ändrat i standarder som ligger till underlag för normen. Bokstavsbeteckningar på klasser i normen kommer att ändras till siffror för att följa övriga normers klassificeringsmodell. Normen byter beteckning till SSF vid revideringen.

 • Revideringar av ett antal SSF normer bl.a. för väggar, galler, dörrar, portar mm ska startas då underliggande EN standarder har reviderats under 2021.

Ring vår Order & Kundservice

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER